Det Norske Veritas

 

undefined undefined undefined undefined

 

 

Norgesplaster er et av selskapene som var tidligst ute med å innføre et kvalitetssystem som dekker biokompatibiliteten for hudprodukter.

Organisasjon og produksjonsprosesser, sporbarhet og identifikasjonssystemer  samt CE merking ble inkludert i våre kvalitets prosedyrer.

Produksjons- og logistikk systemene sikrer "just-in-time" leveranser til europeiske og oversjøiske destinasjoner. Norgesplaster er sertifisert

i henhold til ISO-standardene - 9001, 14001 og 13485.

Vand Dialog